Konsultatsiooni algatamine tururiskiga seotud aruandluse erinõuete osas

Jõustumise aeg

Märgukiri

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) algatas 21. novembril 2019 konsultatsiooni rakenduslike tehniliste standardite eelnõu kohta seoses tururiskiga seotud aruandluse erinõuete osas.

Konsultatsioon sisaldab ettepanekuid kahe aruande vormi kohta:

  • C 90.00 vormi kohta, mis sisaldab teavet CRR2 artiklitest 94 ja 325a tulenevatest künnistest;
  • C 91.00 vormi kohta, mis sisaldab kokkuvõtlikku teavet tururiski omavahendite nõude arvutusest alternatiivse standardmeetodi kohaselt.

Esialgsete plaanide kohaselt hakatakse tehnilisi standardeid rakendama alates 31.03.2021 aruandeperioodist.

Konsultatsiooni puudutav dokumentatsioon on kättesaadav EBA kodulehel 2. Kommentaare saab esitada läbi EBA kodulehe kuni 7. jaanuarini 2020.

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.35 MB)