Regulatiivsete tehniliste standardite lõpliku eelnõu avalikustamine

Jõustumise aeg

Märgukiri

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) avalikustas 18. detsembril 2019 lõpliku eelnõu regulatiivsete tehniliste standardite kohta seoses vastaspoolte krediidiriski positsioonidega, mida käsitletakse standardmeetodi kohaselt.

Regulatiivsed tehnilised standardid täpsustavad peamisi aspekte vastaspoole krediidiriski positsioonide osas, mida käsitletakse standardmeetodi kohaselt, andes olulise panuse selle ühtsele rakendamisele Euroopa Liidus.

Lõplik eelnõu on esitatud Euroopa Komisjonile ja avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas pärast selle vastu võtmist Euroopa Komisjoni poolt.

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.28 MB)