City Travel OÜ

Ärinimi City Travel OÜ
Registrikood 12584093
Aadress Nafta tn 1, Tallinn,10152
Telefon +372 6844777
E-post jelena@citytravel.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Jelena Falelejeva
Kindlustusandja Compensa Vienna Insurance Group ADB Eesti filiaal
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
õnnetusjuhtumite kindlustus