AS Anhel

Ärinimi AS Anhel
Registrikood 10169734
Telefon 6464647
E-post booking5@anheltours.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Sergei Salnikov
Kindlustusandja If P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
õnnetusjuhtumite kindlustus
muu varakindlustus
finantskahjude kindlustus
õigusabikulude kindlustus