Anu Kaljuste

Eesnimi Anu
Perekonnanimi Kaljuste
Isikukood 46903290012
Aadress Sarapuu talu Hellamaa küla Muhu vald Saare mk 94741
Telefon 53868042
E-post kaljuste.anu@gmail.com
Kindlustusandja Salva Kindlustuse AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
õnnetusjuhtumite kindlustus
maismaasõidukite kindlustus
transporditavate kaupade kindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
muu varakindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
tsiviilvastutuskindlustus
garantiikindlustus