Eesti Veterinaaria Kliinikum OÜ

Ärinimi Eesti Veterinaaria Kliinikum OÜ
Registrikood 12871585
Aadress Rannamõisa tee 8, 13516 Tallinn
Telefon +37250 55 387
E-post hendrik.tibar@petcity.eu
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Hendrik Tibar
Kindlustusandja If P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
muu varakindlustus
tsiviilvastutuskindlustus
finantskahjude kindlustus
õigusabikulude kindlustus