Hea ühingujuhtimise tava

Hea ühingujuhtimise tava on järgimiseks eelkõige äriühingule, mille aktsiad on võetud kauplemisele Eestis tegutsevale reguleeritud turule (emitent), välja arvatud aktsiaseltsina asutatud investeerimisfondid. Hea ühingujuhtimise tava võivad järgida ka teised ettevõtjad ning on tervitatav, kui selliste äriühingute aktsionärid või osanikud võtavad äriühingu juhtimise ja selle kontrollimise korraldamisel aluseks antud põhimõtted.

Hea ühingujuhtimise tavas kirjeldatud põhimõtted on emitendile täitmiseks soovituslikud ning iga emitent otsustab ise, kas ta võtab need põhimõtted enda juhtimise korraldamise aluseks või mitte. Emitent kirjeldab “täidan või selgitan” põhimõtte kohaselt emitendi juhtimistavasid hea ühingujuhtimise tava aruandes ning kinnitab, kas ta järgib hea ühingujuhtimise tava või mitte. Kui emitent ei järgi hea ühingujuhtimise tava, esitab ta aruandes mittejärgimise põhjused. Hea ühingujuhtimise tava aruanne on majandusaasta aruande osaks oleva tegevusaruande eraldiseisev peatükk. 

Finantsinspektsioon koostab ülevaateid hea ühingujuhtimise tava täitmise aruannetest vabatahtlikkuse alusel.