Kahjukindlustussektori I kvartali 2018 ülevaade

Eesti kahjukindlustusseltsid koos oma filiaalidega kogusid 2018. aasta esimeses kvartalis kindlustusmakseid 151 miljoni euro ulatuses ehk viiendiku võrra enam kui 2017. aasta viimases kvartalis. Aastataguse ajaga võrreldes oli kasv 28 protsenti ning osaliselt oli see tingitud raamatupidamislikest muudatustest preemiate kajastamisel.

Maksete maht on suurenenud kõikidel kindlustusseltsidel.

Esinenud kahjunõuete maht moodustas esimeses kvartalis 74 miljonit eurot ehk 15% rohkem kui mullu viimases kvartalis.

Põhinäitajad

IV kvartal 2017 Muutus I kvartal 2018
Kindlustusmaksete maht 126 mln € 151 mln €
Esinenud kahjunõuete maht 64 mln € 74 mln €
Kindlustusseltside varade maht 747 mln € 769 mln €
Neto kombineeritud suhe 88,2% 90,4%
Kasum* 11,2 mln € 8,7 mln €
Solventsuskapitalinõude kaetus 209% 209%

 

Eesti kahjukindlustusturu mahuks koos siin tegutsevate välisfiliaalidega kujunes esimese kvartali lõpuks 102 miljonit eurot. 

Kahjukindlustusseltside kombineeritud suhe ehk kahjusuhe koos kulusuhtega moodustas esimeses kvartalis 90,4%. Seega turg tervikuna on tehnilises kasumis ehk kombineeritud suhtega alla 100%.

Kahjukindlustusseltsid teenisid esimese kvartaliga 8,7 miljonit eurot kasumit. Valdav osa kasumist teenitakse endiselt kindlustustegevusega ning olulisimaks kasumiallikas on varakindlustus. Vaid kaks kahjukindlustusseltsi seitsmest teenisid kahjumit.

Kahjukindlustussektori kapitaliseeritus on jätkuvalt hea, kindlustusseltside solventsuskapitalinõude kaetus sobivate omavahenditega oli esimeses kvartalis 209%. Nõuet täitsid kõik kahjukindlustusseltsid.

Pangandussektori peamised arengusuunad ja riskid

  • Kahjukindlustussektoris jätkub kiire kasv ja sektor on kasumis
  • Liikluskindlustuse kahjum on vähenenud tariifide tõstmise tõttu kogu Baltikumis. Eesti kahjukindlustusseltside liikluskindlustuses teenitud kahjum Baltikumis oli kvartaalses arvestuses 360 000 eurot, mis on viimaste aastate väikseim. Esimese kvartali liikluskindlustuse kahjum Eestis oli 1,1 miljonit eurot ning see on võrdne eelmise aasta sama perioodiga.
  • Kahjukindlustussektor on hästi kapitaliseeritud. Solventsus- ja miinimumkapitalinõuet täidavad kõik kindlustusandjad. Probleeme on Solventsus 2 kvalitatiivsete nõuete täitmisega.

* Sektori kasum on arvutatud kindlustusseltside avalike aruannete, mitte Finantsinspektsiooni järelevalveliste aruannete põhjal.