Makseasutuste sektori IV kvartali 2016 ülevaade

Eestis tegutsevate makseasutuste vahendusel tehti 2016. aasta neljandas kvartalis makseid 179 miljonit euro väärtuses, 36% rohkem kui kolmandas kvartalis. Kui aasta esimese kolme kvartali maksete maht oli olnud umbes poole väiksem kui aasta varem, siis neljandas kvartalis vaid 10% väiksem. Maksete arv oli neljandas kvartalis praktiliselt sama suur kui kvartal varem, aasta võrdluses tehti aga makseid neljandiku võrra rohkem. Keskmine maksetehingu summa oli 198 eurot, 36% suurem kui kolmandas kvartalis.

 

Võtmenäitajad

III kvartal 2016 Muutus IV kvartal 2016
Maksete maht 132 179 mln eurot
Maksete arv 900 904 tuhat
Kasum 0,1 1,5 mln eurot
Omakapitali tootlikkus (aasta baasil) 0,3% 12,3%
Omavahendite nõude kaetus 510% 567%

 

makseasutused12016. aasta kokkuvõttes moodustas makseasutuste maksete maht 518 miljonit eurot, 41% vähem kui 2015. aastal. Maksete arv kerkis aga samal ajal 32%, kokku 3,4 miljonini. Keskmise maksetehingu summa vähenes aasta jooksul 277 eurolt 198 eurole. Makseliikide vaates kahanes märgatavalt rahasiirde teenuse maht ja suurenes maksekontot vajavate makseteenuste oma. Piiriüleste maksete osakaal kõigi maksete seas oli kaks korda suurem kui 2015. aastal.

Makseasutused teenisid neljandas kvartalis 1,5 miljonit eurot kasumit. Kuna esimese poolaasta sektori tulem oli olnud kahjumis ja kolmanda kvartali oma napilt kasumis, kujunes terve aasta kasumiks 1,6 miljonit eurot. Kasum kasvas 2015. aastaga võrreldes umbes 3,5 korda. Müügitulu makseteenustelt oli seejuures 2 miljonit eurot ehk 55% suurem kui 2015. aastal. See tulu moodustab endiselt umbes neljandiku kogu teenitud tulust.

makseasutused2Makseasutuste sektori omakapitali tootlikkus paranes neljandas kvartalis märgatavalt, kerkides 0,3%lt 12,3%ni. Aasta keskmisena küündis see näitaja samuti pea 12%ni.

Makseasutuste sektori kapitaliseeritus on hea ja paranes neljanda kvartali jooksul veelgi: omavahendite nõue on täidetud 5,6kordselt.

 

Peamised arengusuunad ja riskid

  • 2016. aasta novembris väljastas Finantsinspektsioon makseasutuse tegevusloa TransferFast OÜ-le, kes oli seni tegutsenud seaduses sätestatud erandi loa tingimustes. Turul on nüüdseks kokku kaheksa täistegevusloaga makseasutust.
  • Osa makseasutusi, kes ei ole piisavalt kasumlikud, vaatavad üle oma ärimudeleid ning otsivad uusi või lisateenuseid, mida klientidele pakkuda.
  • Makseteenuste sektorit ohustab potentsiaalselt enim rahapesu risk. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse järgi peavad makseteenuste osutajad tuvastama, kes on nende kliendid ja mis on klientide majandustegevus, määratledes selliselt klientide riskiprofiili.