Makseasutuste sektori IV kvartali 2017 ülevaade

Eestis tegutsevate makseasutuste vahendusel tehti 2017. aasta neljandas kvartalis makseid 127,9 miljoni euro ulatuses ehk 75% rohkem kui kolmandas kvartalis.

Maksete arv ületas neljandas kvartalis miljoni piiri, kasvades kvartaliga 6%. Keskmine maksetehingu summa oli 122 eurot, 65% suurem kui kolmandas kvartalis. 

 

Võtmenäitajad

III kvartal 2017 Muutus IV kvartal 2017
Maksete maht 73,2 127,9 mln eurot
Maksete arv 0,99 1,05 mln
Kasum 0,4 0,9 mln eurot
Omakapitali tootlikkus (aasta baasil) 7,0% 13,2%
Omavahendite nõude kaetus 444% 761%

 

Makseasutused teenisid neljandas kvartalis 0,9 miljonit eurot kasumit.

 

Makseasutuste sektori omakapitali tootlikkus paranes neljandas kvartalis märgatavalt, kerkides kolmanda kvartali 7%lt 13,2%ni. Aasta keskmisena küündis see näitaja 12,8%ni (2016. aastal 8,6%).

Sektori kapitaliseeritus püsib hea, omavahendite nõue on täidetud 7,6kordselt. 

Peamised arengusuunad ja riskid

  • Wallester AS sai makseasutuse tegevusloa maksetehingute täitmiseks ja makseinstrumentide väljastamiseks. AS Eurex Capital loobus tegevusloast.
  • Huvi taotleda Eestis makseasutuse või e-raha asutuse tegevusluba on viimasel ajal suurenenud.
  • Mitteresidentide segmendis tegutsevaid makseteenuste osutajaid ohustab enim rahapesurisk.