Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) järelevalvenõukogu kohtumine

30.03.2020
11:00 - 13:45
Telekonverents

Finantsinspektsiooni juhatuse liige Siim Tammer osaleb Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) järelevalvenõukogu kohtumisel.