Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) järelevalvenõukogu kohtumine

23.03.2020
17:00 - 19:00
Telekonverents

Finantsinspektsiooni juhatuse liige Andres Kurgpõld osaleb Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) järelevalvenõukogu kohtumisel.