Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) rahapesutõkestamise komitee kohtumine

30.04.2020
11:00 - 17:30
Telekonverents
Finantsinspektsiooni juhatuse liige Andre Nõmm osaleb Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) rahapesutõkestamise komitee kohtumisel.