Krediidiandjate ja -vahendajate teabepäev järelevalvelisest aruandlusest

02.11.2016
10:00 - 13:00
Finantsinspektsioon Sakala 4 Tallinn

Teemad:

  • Krediidiandjate ja -vahendajate seaduses toodud nõuded aruandluse korraldamise kohta (täpsed nõuded on kehtestatud rahandusministri määrusega)
  • Aruannete vormid, koostamise metoodika ja esitamise kord
  • Teabepäeval esitatud küsimused koos inspektsiooni vastustega 

Teabepäeva salvestus