Solventsus II teabepäev kindlustusandjatele

16.02.2018
9:00 - 13:00
Finantsinspektsioon Sakala 4 Tallinn

Seminari teemad:

  • Juhtide ja töötajate sobivus ja nõuetekohasus
  • Juhtimissüsteem (sh riskide juhtimine, ORSA, tegevuste edasiandmine)
  • Tehnilised eraldised ja kapitalinõuded
  • Solventsus II aruandlus sh SFCR ja RSR
  • Aruandluse portaali tutvustamine
  • Teenuse järelevalveliased teemad
  • Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) plaanid
  • Kindlustusandjate Euroopa Keskpanga statistika

Teabepäeva salvestus