EBA avaldas krüptovarade kohta soovitusdokumendi

EBA avaldas oma veebilehel ülevaatliku Euroopa Komisjonile adresseeritud soovitusdokumendi krüptovaradele kohalduvatest õigusnormidest ELi panganduse, maksete, e-raha ja rahapesu tõkestamise kontekstis.

Dokumendis selgitatakse muu hulgas ka kehtivast õigusest tulenevaid järelevalvelisi võimalusi ja probleemkohti seoses ettevõtetega, kes soovivad pakkuda finantstegevusluba nõudvaid teenuseid, kasutades seejuures krüptovarasid.

Veel uudiseid