EBA juhib tähelepanu Brexitiga seotud riskidele

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) juhib tähelepanu Brexitiga seotud riskidele ning on avalikustanud arvamuse.

Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust (EL) ratifitseeritud väljaastumislepingus sätestatud kuupäeval või kui lepingut ei sõlmita, siis 30. märtsil 2019. Kuna ikka veel puudub kindlus, kas ratifitseeritud väljaastumisleping sõlmitakse või mida see sisaldab, kutsub EBA finantseerimisasutusi üles ettevalmistusi intensiivistama.

ELi riikide järelevalveasutused peavad tagama, et finantseerimisasutused oleksid Ühendkuningriigi väljaastumiseks valmis ning arvestaksid ka stsenaariumiga, et väljaastumine toimub ilma väljaastumislepingu ja üleminekuperioodita ehk läbirääkimistel ei saavutata kokkulepet Ühendkuningriigi liidust lahkumise tingimuste osas. Selleks tuleb finantseerimisasutustel hinnata juba praegu võimalikke riske ja näidata oma valmisolekut praktiliste sammudega.

Veel uudiseid