EL finantsjärelevalvete apellatsiooninõukogu lükkas tagasi Andrus Kluge kaebuse

27.01.2016

Euroopa finantsjärelevalveasutuste (EBA, ESMA, EIOPA) apellatsiooninõukogu avaldas 26. jaanuaril 2016 otsuse, millega lükati jurisdiktsiooni puudumise tõttu tagasi Andrus Kluge, Boris Belyaev, Radio Elektroniks OÜ ja Timur Dyakov ühine kaebus Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) kirja kohta.

Nimetatud kirjaga anti Andrus Klugele ja teistele seotud kaebajatele teada menetluse mittealustamisest Finantsinspektsiooni suhtes. Kaebuses heideti Finantsinspektsioonile ette nagu oleks asutus vääralt kohaldanud Euroopa Liidu õigust või selle kohaldamata jätnud küsimustes, mis seonduvad ASiga Eesti Krediidipank.

„Mul on hea meel tõdeda sõltumatute Euroopa Liidu asutuste selge reageeringu üle Andrus Kluge, Boris Belyaev, Radio Elektroniks OÜ ja Timur Dyakov´i alusetu ühiskaebuse suhtes,“ ütles Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler. „Finantsinspektsiooni eesmärk on kaitsta Eesti finantsturu usaldusväärsust ning me teeme oma tööd professionaalselt. Finantsinspektsiooni ettekirjutused on turuosalistele täitmiseks, see kehtib ka Eesti Krediidipanga ja Andrus Kluge kohta,“ lisas Kessler. 

Apellatsiooninõukogu on Euroopa Pangandusjärelevalve, Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ja Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve asutuste sisemine organ, mille ülesanne on käsitleda Euroopa finantsjärelevalvete tegevusele selleks pädevate isikute poolt esitatud kaebusi.

Apellatsiooninõukogu 26. jaanuari otsus on kättesaadav Euroopa Pangandusjärelevalve kodulehel.

Veel uudiseid