Enamiku finantsteenuste maht kasvas varasemast veelgi tempokamalt

16.10.2019

Finantsinspektsiooni ülevaate põhjal suurenes 2019. aasta esimesel poolel enamiku finantsteenuste maht, kusjuures varasemate aastatega võrreldes kasvasid veelgi kiiremas tempos investeerimis- ja pensionifondide ja hoiuste mahud.

Pensionifondide varade maht kasvas aasta esimesel poolel 11% ehk 447 miljoni euro võrra. Juuni lõpu seisuga oli pensionifondide varade koondmaht 4,4 miljardit eurot.

Muudest investeerimisfondidest kasvasid kõige kiiremini avalikud kinnisvarafondid: nende varade maht suurenes 2019. aasta esimesel poolel 48 miljoni euro võrra ehk 24%, juuni lõpuks 249 miljoni euroni.

Eraisikute hoiuste maht suurenes esimesel poolaastal 7% ja oli 8,9 miljardit eurot. Suurema osa neist moodustasid nõudmiseni ja üleööhoiused, kokku 6,5 miljardit eurot ehk 73% kõigist eraisikute hoiustest. Ülejäänu moodustasid tähtajalised ja säästuhoiused.

Eraisikute hoiuste turg oli endiselt stabiilne. Üle poole ehk 52% eraisikute hoiuste turust kuulus Swedbankile ning talle järgnesid SEB Pank ja LHV Pank. Märkimisväärne oli eraisikute hoiuste kasv LHV Pangas, poole aastaga ligi 73%, mille tulemusena kasvas LHV Panga turuosa 5%-lt 9%-ni.

Finantsinspektsioon avaldab Eesti finantsteenuste turu ülevaate kaks korda aastas ning see tugineb finantsettevõtete esitatud andmetele.

Veel uudiseid