ESMA algatas avaliku arutelu oma Prospektimääruse kohaste avalikustamisnõuete suuniste eelnõu üle

17.07.2019

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) kutsub üles avaldama seisukohti suuniste eelnõu üle, mille eesmärk on tagada, et turuosalistel oleks ühtne arusaam prospektides avalikustatavast teabest.

Suuniste eelnõu hõlmab erinevaid teemasid ning ESMA kasutab saadud tagasisidet suuniste projekti lõpetamiseks.

Konsultatsiooniperiood lõpeb 4. oktoobril 2019.

Veel uudiseid