ESMA avaldas krüptovarade ja ICO-de kohta soovitusdokumendi

ESMA avaldas oma veebilehel Euroopa institutsioonidele adresseeritud soovitusdokumendi krüptovarade ja ICO-de kohta. Dokumendis juhitakse tähelepanu, et krüptovaradega seonduv tegevus vajab ELis ühtset ja selgelt investorkaitset.

Dokumendis selgitatakse, millised ELi õigusnormid kohalduvad krüptovaradele, kui viimased kvalifitseeruvad finantsinstrumentideks, ning tuuakse välja peamised probleemkohad olemasoleva õigusraamsitiku kohaldamisel krüptovaradele. 

Veel uudiseid