ESMA otsustab keelata binaaroptsioonid ja piirata hinnavahelepinguid, et kaitsta jaeinvestoreid

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) otsustab keelata binaaroptsioonid ja piirata hinnavahelepinguid, et kaitsta jaeinvestoreid. 

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve leppis kokku meetmed hinnavahelepingute ja binaaroptsioonide jaeinvestoritele pakkumise kohta Euroopa Liidus. Kokkulepitud meetmed hõlmavad järgmist:

 1. Binaaroptsioonid – binaaroptsioonide jaeinvestoritele turundamise, levitamise ja müügi keelustamine.
 2. Hinnavahelepingud – hinnavahelepingute jaeinvestoritele turundamise, levitamise ja müügi piiramine. Piirangu moodustavad positsioonide avamise finantsvõimenduse piirmäärad; tagatisvara sulgemise reegel konto kaupa; negatiivse saldo kaitse konto kaupa; hinnavahelepingu pakkuja soodustuste kasutamise ennetamine; ning standardne range erihoiatus.

Vastavalt finantsinstrumentide turgude määrusele tohib Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve kehtestada ajutise sekkumise meetmeid kolme kuu kaupa. Enne kolme kuu lõppu kaalub Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve vajadust pikendada sekkumise meetmeid järgnevaks kolmeks kuuks.

Ülekaalukas investorite kaitse vajadus

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve leidis koos riiklike pädevate asutustega, et on on olemas ülekaalukas vajadus kaitsta investoreid seoses jaeinvestoritele pakutavate hinnavahelepingute ja binaaroptsioonidega. Seda tingib toodete keerukus ja läbipaistmatus; hinnavahelepingute eriomadus – ülemäärane finantsvõimendus –, ja binaaroptsioonide eriomadus – struktuurne eeldatav negatiivne tulusus ning pakkujate ja nende klientide huvide konflikt; eeldatava tulususe ja kahjumi riski erinevus; ning nende turundamise ja levitamise probleemid.

Riiklike pädevate asutuste analüüsid hinnavahelepingutega kauplemise kahjumite kohta ELi eri jurisdiktsioonides näitavad, et 74–89% jaekontodest kaotavad tüüpiliselt investeeringutelt raha, kusjuures keskmine kahjum kliendi kohta on 1600–29 000 eurot. Riiklike pädevate asutuste analüüsides binaaroptsioonide kohta leiti, et jaeklientide kontod on pidevas kahjumis. Sekkumise meetmed lepiti kokku Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve järelevalvenõukogus 23. märtsil 2018.

Esimees Steven Maijoor ütleb: „Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve poolt kokkulepitud meetmed, võimaldavad investorite parema kaitse kogu Euroopa Liidus, tagades jaeinvestorite ühise minimaalse kaitse taseme. Hinnavahelepingute uued meetmed tagavad esmakordselt, et investorid ei saa kaotada panustatud raha, piiravad finantsvõimendust ja peibutiste kasutamist ning võimaldavad investorite hoiatamist riskide eest. Binaaroptsioonide osas on keeldu vaja investorite kaitseks tulenevalt toote omadustest.

Suure tulususe lubamine, lihtsasti kasutatavate digitaalsete kauplemisplatvormide kasutamine ja madalate intressimäärade keskkonna kombinatsioon on loonud pakkumise, mis meelitab ligi jaeinvestoreid. Samas toodete keerukus ja hinnavahelepingute puhul ülemäärane finantsvõimendus on aga tekitanud jaeinvestoritele suuri kahjusid.

Vaja on ühtset üleeuroopalist lähenemist, arvestades nende toodete piiriülest olemust, ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve sekkumist, mis on kõige sobivam ja efektiivsem vahend, millega lahendada seda investorite kaitse suurt probleemi.“

Hinnavahelepingud – kokku lepitud meetmed

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve poolt finantsinstrumentide turgude määruse artiklile 40 alusel otsustatud toodetesse sekkumise meetmeid hõlmavad järgmist:

 1. Finantsvõimenduse määrad jaekliendi positsioonide avamisel vahemikus 30:1 ja 2:1, sõltuvalt alusvara volatiilsususest:
  • 30 : 1 peamiste valuutapaaride korral;
  • 20 : 1 teiseste valuutapaaride, kulla ja peamiste indeksite korral;
  • 10 : 1 muude kaupade kui kulla ja teiseste aktsiaindeksite korral;
  • 5 : 1 aktsiate ja muude viiteväärtuste korral;
  • 2 : 1 krüptoraha korral.
 2. Tagatisvara sulgemise reegel konto kaupa. Meede standardiseerib tagatisemäära protsendi (50% minimaalsest nõutavast tagatisest), mille korral pakkujad peavad sulgema ühe või mitme jaekliendi avatud hinnavahelepingud.
 3. Negatiivse saldo kaitse iga konto osas. Meede tagab jaeklientide kaotuste üldise piirmäära.'
 4. Hinnavahelepingutega kauplemisel pakutavate peibuitiste piiramine.
 5. Riskihoiatus, sealhulgas teave hinnavahelepingu pakkuja jaeinvestori kontode kahjumi protsendi kohta.

Edasine tegevus

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve kavatseb meetmed vastu võtta Euroopa Liidu ametlikes keeltes lähinädalatel, misjärel Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve avaldab oma veebisaidil ametliku teate. Meetmed avaldatakse seejärel Euroopa Liidu Teatajas ja neid hakatakse kohaldama üks kuu (binaaroptsioonid) ja kaks kuud (hinnavahelepingud) pärast nende avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Veel uudiseid