ESMA suunised MiFID II sobivusnõuete kohta

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) avaldas suunised, mille eesmärk on selgitada MiFID II direktiivis sätestatud sobivusnõuete teatud aspektide kohaldamist, et tagada MiFID II direktiivi artikli 25 lõike 2 ning MiFID II delegeeritud määruse artiklite 54 ja 55 ühtne, ühetaoline ja järjekindel kohaldamine.

ESMA loodab, et käesolevate suunistega edendatakse MiFID II direktiivi sobivusnõuete tõlgendamise ja nende järelevalvealaste käsitlusviiside lähenemist, rõhutades mitut olulist teemat ja suurendades sellega olemasolevate standardite väärtust. Aidates tagada ettevõtjate vastavust regulatiivsetele standarditele, eeldab ESMA, et koos sellega tugevneb investorite kaitse.

Käesolevaid suuniseid kohaldatakse alates 8. märtsist 2019. 

Veel uudiseid