Euroopa järelevalveasutused tegid tarbijatele ühispöördumise seoses krüptovaradega

19.03.2021

Euroopa Pangandusjärelevave (EBA), Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) ning Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) tuletavad ühisavaldusega tarbijatele meelde, et mõned krüptovarad on endiselt riskantsed ja spekulatiivsed. Tarbijatel soovitatakse olla tähelepanelikud nende instrumentide omamise ja ostmisega seotud ohtude suhtes.

Suur osa krüprovarade tegevusest on Euroopa Liidus endiselt reguleerimata ning krüptovaradele ei kehti samasugused garantiid ja tagatised nagu reguleeritud finantsteenustele.

Ühispöördumine

Veel uudiseid