Euroopa Keskpank avaldas määruse ja juhendi valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse ühtlustamise kohta pangandusjärelevalves

20.04.2016

Euroopa Keskpank võttis Euroopa ühtse pangandusjärelevalve raames vastu määruse, millega määratakse kindlaks ja ühtlustatakse kõikidele euroala olulistele pankadele kohaldatavad usaldatavusnõuete järelevalvelised valikud ning avaldas juhendi valikute kohaldamise üldiste põhimõtete kohta.

"Tegemist on Euroopa ühtse pangandusjärelevalve alla kuuluvate pankade regulatiivse keskkonna harmoniseerimisega, mis on oluline samm tagamaks euroala pangandussektoris võrdne konkurents,“ rääkis Finantsinspektsiooni juhatuse liige Andres Kurgpõld.

Määrus jõustub 2016. aasta oktoobris ning hakkab kehtima Euroopa ühtse pangandusjärelevalve mõistes olulistele pankadele, Eestis on nendeks Swedbank ja SEB Pank.

Määrus ja juhend on kättesaadavad Euroopa Keskpanga veebilehel.

Veel uudiseid