Euroopa Keskpank avalikustas Euroopa ühtse pangandusjärelevalve 2015. aasta aastaaruande

Euroopa Keskpank avalikustas 2015. aasta aruande selle kohta, kuidas ta on teostanud oma pangandusjärelevalvealaseid ülesandeid.

Aastaaruandes tuuakse muu hulgas välja möödunud aasta olulisemad arengud pangandussektoris. Üheks peamiseks teemaks on olnud järelevalvemeetodite, reeglite ja praktikate järk-järguline ühtlustamine eurotsoonis. Samuti antakse aruandes ülevaade 2016. aasta järelevalve prioriteetidest.

Aruanne esitati ka Euroopa Liidu Nõukogu, Eurogrupi, Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide parlamentidele.

Aruanne on tõlgitud kõikide ELi liikmesriikide keeltesse. Aastaaruande eestikeelne versioon on üleval Euroopa Keskpanga kodulehel.

Veel uudiseid