FI juht Riigikogus: Eesti finantsturg on stabiilne ja järelevalve elutervelt konservatiivne, oluline väljakutse on soodustada finantssektori eripalgelisust

03.05.2016

Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler andis täna, 3. mail 2016 Riigikogus peetud ettekandes saadikutele ülevaate inspektsiooni 2015. aasta tegevustest ning Eesti finantsturu hetkeolukorrast.

Kessleri sõnul oli Eesti finantssektori seis 2015. aastal hea. Võis märgata kõrgenenud soovi siseneda Eesti reguleeritud finantsturule kas tegevusloa taotlemise, ettevõtte või olulise osaluse omandamisega. Mõned finantsvahendajad muutsid Eesti turul tegutsemise strateegiat. Krediidiasutuste antud laenude maht kasvas ja laenuportfelli kvaliteet püsis heal tasemel ning hoiuste maht suurenes. Investeerimisfondid kasvasid peamiselt kohustuslike pensionifondide kasvu tulemusena. Kindlustussektori näitajad olid samuti üldiselt head.

Tulenevalt Eesti geograafilisest asendist ja kujunenud rahvusvahelisest olukorrast pühendas Finantsinspektsioon 2015. aastal suurt tähelepanu rahapesu ja terrorismi tõkestamisele. Järelevalve tegevuse tagajärjel on vastavad riskid reguleeritud finantssektoris vähenemas. „Eesti on üldiselt avatud, läbipaistva ja õiguskuuleka ärikultuuriga riik. Nende väärtuste säilimist ja arengut tuleb toetada,“ rõhutas Kessler oma kõnes.

Üle aasta toiminud euroala ühtse pankade kapitalijärelevalve süsteemi kommenteerides ütles järelevalve juht, et euroala pangandusjärelevalve on ühisturu saavutamiseks õige tee, kuid reaalselt toimiva ühisturuni on veel astuda mitmeid samme. „Finantsinspektsiooni peamine sõnum euroala pangandusjärelevalve süsteemis on olnud eluterve konservatiivsus riskidega tegelemisel, ühetaoline lähenemine sarnastele olukordadele ning avatud ja lugupidav dialoog turu ja partneritega. Usume, et Eesti finantsstabiilsus on Euroopale hea eeskuju,“ rääkis Kessler.

Eelmisele finantskriisile järgnenud Euroopa Liidu algatused finantssektori täiendavaks reguleerimiseks on olnud enneolematult mahukad ning regulaatoritele, järelevalvajatale ja turuosalistele suureks väljakutseks. Kessleri sõnul on Euroopal ja ka Eestil regulatsioonide laviini valguses oluline väljakutse säilitada piirkonna konkurentsivõime, hoida finantssektori eripalgelisust ehk võimalusi ka väiksematele tehnilise innovatsiooni lahendite pakkujatele.

Finantsinspektsiooni juhatuse esimehe Kilvar Kessleri kõne tervikteksti on võimalik lugeda inspektsiooni veebilehelt.

 

Veel uudiseid