Finantsinspektsioon: Eesti inimeste finantsvarade maht ületas 2015. aastal 9 miljardit eurot

12.04.2016

Finantsinspektsiooni avaldatud 2015. aasta Eesti finantsteenuste turu ülevaate põhjal oli Eesti eraisikute finantsvarade maht möödunud aasta lõpus 9,2 miljardit eurot ehk 0,9 miljardi euro võrra suurem kui aasta varem.

Varadest moodustasid 61% ehk 5,7 miljardi euro väärtuses eri liiki hoiused ning 30% ehk 2,7 miljardit eurot kohustuslike pensionifondide varad. Hoiuste puhul eelistatakse endiselt hoida raha arvelduskontol, mitte tähtajalisel hoiusel. Ülejäänud finantsvarade – sh investeerimisfondide osakute, investeerimisriskiga elukindlustuslepingute, individuaalportfellide ja investeerimishoiuste – maht moodustas 9% finantsvaradest ehk 0,8 miljardit eurot.

Eesti eraisikute kohustuste maht oli eelmise aasta lõpus 7,3 miljardit eurot, suurenedes aastaga 0,3 miljardi euro võrra. Alates 2010. aastast on Eesti eraisikute finantsvarad kasvanud 3,6 miljardi euro võrra, samal ajal kui kohustuste maht on suurenenud 0,1 miljardi euro võrra. Eesti eraisikute varade maht on endiselt suurem kui nende võetud finantskohustused.

31.12.2015_image.PNG

Eesti residendist eraisikul oli 2015. aasta lõpus finantsvara keskmiselt 6997 euro väärtuses ja finantskohustusi 5538 euro väärtuses. Ilma finantskohustusteta oli eraisiku kohta finantsvara 1459 euro väärtuses.

Eesti finantsteenuste turu ülevaade põhineb Finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvate turuosaliste esitatud andmetel. Finantsvarad ei sisalda Eesti Väärtpaberite Keskdepositooriumi väärtpaberikontodel hoitavaid kaubeldavaid väärtpabereid. Samuti ei sisalda finantskohustused laene, mis on väljastanud krediidiandjate ja -vahendajate seaduse järgi 2016. aasta märtsist järelevalve alla kuuluvad krediidiandjad.

Ülevaade on kättesaadav Finantsinspektsiooni veebilehel.

Veel uudiseid