Finantsinspektsioon ja Eesti Kindlustusseltside Liit lahkasid kindlustusturu praktikaid

10.10.2019

Kolmapäeval, 9. oktoobril kohtusid Finantsinspektsiooni ja Eesti Kindlustusseltside Liidu esindajad, et selgitada kindlustustegevusega seotud õigusnorme ja arutada turupraktikate üle. 

Kohtumise peateema oli kindlustuslepingu sõlmimise eelsete nõuete täitmine, sealhulgas kindlustushuvi väljaselgitamine, selle tõendamine ning lepingueelse teabe korrektne dokumenteerimine. Kindlustustegevuse seaduse järgi on kindlustusseltsidel enne klientidega lepingu sõlmimist kohustus välja selgitada, mida, miks ja millistel tingimustel klient täpselt kindlustuskaitset osta tahab. 

„Kindlustushuvi väljaselgitamine on kindlustuslepingu sõlmimisel oluline komponent, kuna läbi selle saab klient teenuse, mida ta reaalselt soovib. Ühtlasi aitab vastavate nõuete korrektne ja kindlustusandja hoolsuskohustust järgiv tegevus vältida võimalikke edasisi vaidlusi,“ märkis Finantsinspektsiooni finantsteenuse järelevalve divisjoni juht Mari Puusaag-Tamm. „Kohtumised finantssektori ettevõtteid koondavate erialaliitudega on Finantsinspektsiooni jaoks väga olulised, aidates tõhustada järelevalvet finantsettevõtete tegevuse üle ning tagada seeläbi klientide huvide parem kaitse,“ lisas Mari Puusaag-Tamm.

Veel uudiseid