Finantsinspektsioon karistas Meelis Tikerpuud turumanipulatsiooni eest rahatrahviga

02.06.2020

Finantsinspektsioon määras väärteo korras Meelis Tikerpuule (isikukood 37701090279) 500 euro suuruse rahatrahvi, sest ta manipuleeris Coop Pank AS-i aktsiatega 15. jaanuarist 7. veebruarini. Coop Pank AS-i aktsiad on kaubeldavad Nasdaq Tallinn AS-i korraldataval reguleeritud väärtpaberiturul.

Turumanipulatsiooni eest on karistusseadustiku järgi võimalik füüsilist isikut karistada kuni 1200 euro suuruse rahatrahviga. 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 596/2014 artikli 15 kohaselt ei tohi turuga manipuleerida ega teha turuga manipuleerimise katset. Turumanipulatsiooni olemust on selgitatud turukuritarvituse määruse artiklis 12. Meelis Tikerpuud karistati rahatrahviga, kuna tema tegevuses ilmnesid turukuritarvituse määruse artikkel 12 lõike 1 punkti a jaotises i sätestatud turuga manipuleerimise tunnused.

Teade on avalikustatud vastavalt väärpaberituru seaduse § 230 lõikele 4-1 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu nr 596/2014 määruse artiklile 34.

Veel uudiseid