Finantsinspektsioon määras reguleeritud turule kauplemiseks võetud täiendavad likviidsed aktsiad

24.03.2016

Finantsinspektsioon määras 14. märtsil 2016 toimunud juhatuse koosoleku otsusega kolm täiendavat likviidset aktsiat Nasdaq Tallinna börsil:

  • Tallink Grupp AS (EE3100004466);
  • AS Tallinna Vesi (EE3100026436);
  • Olympic Entertainment Group AS (EE3100084021).

Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1287/2006 kohaselt peab Finantsinspektsioon tagama, et vähemalt kord aastas koostatakse ja avalikustatakse loetelu kõigist reguleeritud turule kauplemiseks võetud likviidsetest aktsiatest. Likviidsete aktsiate määramine toob teatud investeerimisühingutele kaasa täiendava kauplemisteabe avalikustamise kohustuse. See soodustab kauplemiskohtade vahelist konkurentsi, mille läbi suurendatakse investorite valikuvõimalusi.

Käesoleval hetkel ei ole Eestis ühtegi aktsiat, mis vastaks viidatud määruses sätestatud likviidseid aktsiaid kirjeldatavatele tingimustele. Tingimusteks on, et aktsiaga kaubeldakse igapäevaselt ning üle 500 miljoni euro eest aktsiaid on avalikkuse hulka kuuluvate investorite käes ja täidetud on üks järgmistest tingimustest: päeva keskmine tehingute arv aktsiaga on vähemalt 500 või aktsia päeva keskmine käive on vähemalt 2 miljonit eurot.

Juhul, kui turul määruse mõistes likviidsed aktsiad puuduvad, on Finantsinspektsioonil kui Euroopa Liidu liikmesriigi pädeval järelevalveasutusel õigus määrata reguleeritud turul kauplemisele võetud aktsiate hulgast need, millel siiski loetakse olevat kohalikus mõistes likviidne turg ehk täiendavad likviidsed aktsiad.

Veel uudiseid