Finantsinspektsioon muutis soovituslikku juhendit „Nõuded kindlustuse turustamisele“

14.10.2019

Finantsinspektsioon kehtestas soovitusliku juhendi „Nõuded kindlustuse turustamisele“ uues sõnastuses, millega eemaldati Finantsinspektsiooni juhatuse 03.06.2019. aasta otsusega nr 1.1-7/74 välja antud soovituslikust juhendist „Nõuded kindlustuse turustamisele“ punkt 5.3.16 ja muudeti punktide 5.3.17-5.3.20 nummerdust. 

Arvestades erinevaid käsitlusi Euroopast soovitusliku juhendi „Nõuded kindlustuse turustamisele“ punktis 5.3.16. sisalduva nõude kohaldamisel, sarnaseid äritegevuse eeskirju kindlustus- ja investeerimisteenusele, ning et investeerimisriskiga elukindlustuslepingutele ei kohaldu enam maksusoodustus, otsustas Finantsinspektsiooni juhatus eemaldada soovituslikust juhendist „Nõuded kindlustuse turustamisele“ punkti 5.3.16.

Finantsinspektsioonil on seaduse alusel õigus anda välja soovitusliku iseloomuga juhendeid finantssektori tegevust reguleerivate õigusaktide selgitamiseks või finantsjärelevalve subjektide suunamiseks.

Juhendi „Nõuded kindlustuse turustamisele“ uus redaktsioon hakkab kehtima 14. oktoobrist 2019.

Veel uudiseid