Finantsinspektsioon tegi UPP Olaines OÜ-le ettekirjutuse ning määras sunniraha

18.06.2019

Finantsinspektsioon tegi 15. mail 2019 juhatuse otsusega UPP Olaines OÜ-le ettekirjutuse, millega kohustas ettevõtet viivitamata avaldama enda 2018. a. majandusaasta aruande.

Kuivõrd ettevõte ei avalikustanud endiselt oma aruannet mitme nädala jooksul, määras Finantsinspektsioon 10. juunil 2019 UPP Olaines OÜ-le sunniraha summas 15 000 eurot. 

Ettevõte tasus sunniraha 12. juunil 2019 ning avaldas enda 2018. a. majandusaasta aruande Nasdaq Tallinn AS-i veebilehel.

UPP Olaines OÜ (registrikood 14318601) on emitent, kelle võlakirjad on kaubeldavad Nasdaq Tallinn AS-i korraldataval võlakirjaturul. Emitendid peavad vastavalt väärtpaberituru seadusele avalikustama oma majandusaasta aruanded nelja kuu jooksul alates majandusaasta lõppemisest ning tegema selle kättesaadavaks vähemalt kümne aastat jooksul. Järelevalvet emitentide korraldatud teabe avalikustamise üle teostab Finantsinspektsioon.
 

Veel uudiseid