Finantsinspektsioon tunnistas kehtetuks Blond Finance OÜ tegevusloa

03.10.2019

Finantsinspektsioon tunnistas 2. oktoobril 2019 kehtetuks Blond Finance OÜ-le 22. jaanuaril 2018 väljastatud krediidiandja tegevusloa. Tegevusluba tunnistati kehtetuks ettevõtte enda taotluse alusel.

Blond Finance OÜ on kinnitanud, et tal ei ole seisuga 13. september 2019 sõlmitud ühtegi tarbijakrediidilepingut.

Finantsinspektsiooni väljastatud loa alusel tegutseb Eestis tänase seisuga 48 krediidiandjat, kellest 28 omavad ka hüpoteekkrediidiandja tegevusluba. Krediidiandjate nimekiri on leitav Finantsinspektsiooni veebilehel turuosaliste registrist.

Veel uudiseid