Finantsinspektsioon tunnistas kehtetuks OÜ Izi Credit krediidiandja ja hüpoteekkrediidiandja tegevusloa

03.04.2019

Finantsinspektsioon tunnistas 1. aprillil 2019 kehtetuks OÜ-le Izi Credit 3. juulil 2017 väljastatud krediidiandja ja hüpoteekkrediidiandja tegevusloa. Tegevusluba tunnistati kehtetuks ettevõtte enda taotluse alusel.

OÜ Izi Credit on kinnitanud ja Finantsinspektsioonile ka vastava teabe esitanud, et ta ei ole 15. märtsi 2019 seisuga sõlminud ühtegi tarbijakrediidilepingut.

Finantsinspektsiooni väljastatud loa alusel tegutseb Eestis tänase seisuga 50 krediidiandjat, kellest 26 omavad ka hüpoteekkrediidiandja tegevusluba. Krediidiandjate nimekiri on leitav Finantsinspektsiooni veebilehel turuosaliste registrist.

Veel uudiseid