Finantsinspektsiooni juhatus sai uue liikme Siim Tammeri, uuel ametiajal jätkavad juhatuses Andre Nõmm ja Andres Kurgpõld

01.11.2019

Finantsinspektsiooni nõukogu otsuse kohaselt jätkab juhatus alates 1. jaanuarist 2020 neljaliikmelisena. Lisaks juhatuse esimees Kilvar Kesslerile ja äsja ametisse nimetatud Siim Tammerile, nimetati järgnevaks ametiajaks juhatuse liikmeteks senised juhatuse liikmed Andre Nõmm ja Andres Kurgpõld.

Praegu Finantsinspektsiooni õigusosakonna juhi ametikohal töötava Siim Tammeri peamiseks vastutusalaks saab juhatuse liikmena olema sunnivaldkond ja selle tugevdamine. Kiiresti muutuv seadusraamistik nõuab selle kvaliteetset, ühetaolist ja tõhusat rakendamist. Lisaks võtab Siim Tammer fookusesse ka järelevalvesubjektide ühingujuhtimise järelevalve, sest uued hinnangud tuleb anda järelevalvesubjektide organisatsiooni ja ühingujuhtimise senistele mudelitele ning õigusvaldkonna kujundamisele. 

Järgnevatel aastatel asub juhatuse liikmena jätkav Andre Nõmm juhtima lisaks  teenusejärelevalvevaldkonnale ka finantsturu innovatsiooniga seonduvat, et riskide juhtimist toetav finantsinnovatsioon rakendada ka järelevalve eesmärkide saavutamiseks, kaasates selleks Eesti ettevõtjaid. Samuti on Andre Nõmme üheks eesmärgiks arendada tõhusaid uudseid IKT lahendusi rahapesu tõkestamise järelevalves. 

Uuel ametiajal hakkab Andres Kurgpõllu vastutusvaldkonda kuuluma lisaks kapitalijärelevalvelistele küsimustele ka finantssektori infotehnoloogia ja pensionisüsteemi II samba reformiga seotud finantsstabiilsusriskide juhtimine. Andres Kurgpõllu üheks prioriteediks on finantssektori talitluspidevuse järelevalve tugevdamine.

„Kavandatavad põhjalikud uuendused organisatsioonis ja vastutusvaldkondade ümberkorraldamine on nõukogu jaoks sammud soovitud suunas ja said nõukogult heakskiidu. Avatus muutustele ja juhatuse koosseisu täienemine aitavad kindlasti kaasa Finantsinspektsiooni ambitsioonikate strateegiliste eesmärkide saavutamisele ning ausa finantsturu huvides veelgi jõulisemate sammude astumisele igapäevases järelevalves,“ märkis Finantsinspektsiooni nõukogu esimees rahandusminister Martin Helme. 

Martin Helme sõnul on Eesti finantsturu struktuur ja riskide dünaamika, aga ka regulatsioonide sisu, keerukus ning maht viimastel aastatel oluliselt muutunud. Samuti esitab väljakutseid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalve ning seetõttu on juhatuse liikmete spetsiifilised teadmised ja pikaajalised järelevalvevaldkonnas töötamise kogemused eriti vajalikud. 

Juhatuse liikmete volituste tähtaeg on vastavalt Finantsinspektsiooni seadusele kolm aastat.
 

Veel uudiseid