Finantsinspektsiooni panus rahvusvahelisse rahapesu võitlusesse suureneb

11.12.2019

Finantsinspektsiooni rahapesu ja makseteenuste järelevalve osakonna juht Matis Mäeker valiti Euroopa Nõukogu rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitlusega tegelevas eksperdikomitees Moneyval juhtivale ametikohale. Mäeker alustab tööd Moneyvali büroo liikmena 1. jaanuaril 2020 ja tema ametiaeg kestab kaks aastat. Finantsinspektsioonis jätkab Matis Mäeker samaaegselt rahapesu ja makseteenuste järelevalve osakonna juhina. 

“Finantsinspektsiooni rahapesu tõkestamise juhi nimetamine Moneyvali büroosse on märk sellest, et soovime panustada veelgi enam rahvusvahelisesse rahapesu vastasesse võitlusesse,” ütles Finantsinspektsiooni rahapesu tõkestamise eest vastutav juhatuse liige Andre Nõmm.

Moneyval, kuhu täna kuulub 35 riiki, loodi 1997.aastal aastal eesmärgiga tõhustada rahvusvahelist koostööd rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu võitlemisel. Eksperdikomitee kontrollib regulaarselt riikidevahelise rahapesuvastase toimkonna FATF soovituste täitmist rahapesu tõkestamisel. Samuti hindab Moneval riikide võimekust oma rahapesu puudutavaid regulatsioone ellu rakendada. Finantsinspektsioon on Moneyvaliga koostööd teinud ka varem.  Matis Mäeker on eksperdikomitee egiidi all näiteks hinnanud Mani saart ning kommenteerinud kvaliteedi saavutamiseks Gibraltari raportit.

Moneyvali kohta saab lisainfot Finantsinspektsiooni kodulehelt.

Veel uudiseid