Indeksfondide madalam valitsemistasu meelitab ligi investoreid

23.12.2019

Avaliku fondisektori varade maht kasvas kolmandas kvartalis 5,21 miljardi euroni. Nii kohustuslikest kui ka vabatahtlikest pensionifondidest kasvasid kõige kiiremini indeksfondid.
 
Kohustuslikest pensionifondidest on viimastel aastatel kasvanud kõige kiiremini indeksfondid. Kui aktiivselt juhitud pensionifondide varade maht kasvas viimastel aastatel keskmiselt 3-5% kvartalis, siis indekseid jälgivate pensionifondide varade maht kasvas keskmiselt 22% kvartalis. Indeksfondide varade kiirele kasvutempole aitas kaasa nende valitsemistasu madalam tase ning kõrgem tootlus. Indeksfondide viimase 12 kuu tootlus ulatus 9-10%-ni, samal ajal kui enamuse teiste kohustuslike pensionifondide tootlus ei ületanud 4%.
 
Indeksfondide madalam valitsemistasu meelitab ligi investoreid ja seda peegeldab indeksfondidesse investeerinud osakuomanike arvu hüppeline kasv kolmandas kvartalis.  Aktiivselt juhitud fondide osakuomanike arv jätkuvalt vähenes.
 
Kohustuslikele pensionifondidele sarnast tendentsi on märgata ka vabatahtlike pensionifondide seas. Viimastel aastatel on osakuomanike arv kasvanud üksnes indeksit järgivates fondides. Kõikides teistes vabatahtlikes pensionifondides on osakuomanike arv aga vähenenud.
 
Kokku oli Eesti turul kolmanda kvartali lõpus seitse indeksfondi, millest viis olid  kohustuslikud  ja kaks  vabatahtlikud fondid. Kuigi indeksfondide varade maht on investeerimisfondide kogumahtu arvestades suhteliselt väike, võib oodata nende mahu kiiret kasvu ka lähitulevikus.
 
Finantsinspektsiooni investeerimis- ja pensionifondide sektori kolmanda kvartali ülevaate leiad Finantsinspektsiooni kodulehelt

Veel uudiseid