Jõustus börsiemitentide finantsandmed paremini ligipääsetavaks muutev määrus

18.06.2019

18. juunil 2019 jõustus Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2018/815, mille kohaselt avaldavad emitendid, kelle väärtpaberid on lubatud kauplemisele mõne Euroopa Liidu liikmesriigi reguleeritud turule alates 1. jaanuarist 2020 konsolideeritud majandusaasta aruanded ühtses elektroonilises aruandlusvormingus (European Single Electronic Format, ESEF).

Emitentide raamatupidamise aastaaruanded peavad vastama Euroopa Liidus vastu võetud rahvusvahelistele finantsaruandluse standarditele (International Financial Reporting Standards, IFRS). Alates 01. jaanuarist 2020 ja pärast seda algavate majandusaastate raamatupidamise aastaaruanded tuleb koostada XHTML (eXtensible HyperText Markup Language) vormingus ja märgistada iXBRL (Inline eXtensible Business Reporting Language) märgistuskeeles ja taksonoomias.

Selleks, et hõlbustada masinloetavas vormingus finantsaruandluse  sujuvat rakendamist ja anda emitentidele piisavalt aega XBRL-tehnoloogia kasutamisega kohanemiseks, tuleb 1. jaanuaril 2020 ja pärast seda algavate majandusaastate raamatupidamise aastaaruannetes märgistada teatud põhitaksonoomiaelemendid ning 1. jaanuaril 2022 ja pärast seda algavate majandusaastate raamatupidamise aastaaruannetes kõik põhitaksonoomiaelemendid. XBRL taksonoomiafailid on avaldatud Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (European Securities and Markets Authority, ESMA) veebis.

Kõnealune määrus on veel üks oluline samm ettevõtete aruandluse digitaliseerimisel kooskõlas 6. oktoobril 2017 allkirjastatud Tallinna e-valitsuse deklaratsiooniga.

Selgitused:

  • XHTML on omandiõigusega hõlmamata elektrooniline aruandlusvorming ja vabalt kasutatav. Selle puhul ei ole vaja spetsiaalseid mehhanisme, et muuta see inimloetavaks.
  • XBRL on masinloetav ja võimaldab suure hulga teabe automatiseeritud tarbimist. iXBRL on XBRLi edasiarendus, mis võimaldab iXBRL dokumente vaadata standardsetes veebibrauserites. XBRL-märgistuskeele kasutamine hõlmab taksonoomia kasutamist, et muundada inimloetav tekst masinloetavaks teabeks. ESEF põhitaksonoomia lähtub IFRS taksonoomiast. ESEF põhitaksonoomiat ajakohastatakse tulenevalt IFRS  taksonoomia uuendustest.

Veel uudiseid