Kilvar Kessler: pankade toimimine sõltub aina enam IT–lahendustest

24.01.2020

Eestis tegutsevate pankade IT-süsteemid on keerulised, kuid kaasaegsed, leidis Finantsinsepktsioon krediidiasutustes 2019. aastal läbi viidud kontrolli käigus. Pangad arendavad oma IT-süsteeme pidevalt, et tagada nende ajakohasus ning maandada kõikvõimalikke IT-riske.

Finantsinspektsiooni juhatuse esimehe Kilvar Kessleri sõnul on loomulik, et digitaalses ühiskonnas sõltub pankade toimimine üha enam tehnoloogilistest lahendustest ning nende asjatundlikust haldamisest. “Kuid samal ajal on muutunud pankade IT-lahendused ka keerulisemaks ja mitmekihilisemaks. Näiteks on mõnel pangal Eestis mitusada kriitilist süsteemi ja mitukümmend välist teenusepakkujat. Leidub ka krediidiasutusi, kelle infosüsteemid on majutatud erinevate riikide andmekeskustes ja kus tehakse üle tuhande suuremahulise arenduse aastas. On oluline, et pankade IT-riskid oleksid ka nõnda keeruliste süsteemide puhul hästi juhitud,” selgitas Kessler. 

Finantsinspektsiooni strateegia üks eesmärk on tagada, et inspektsiooni järelevalve alla kuuluvates pankades oleks infotehnoloogiline taristu kaasaaegne ja küberriskid maandatud. Selleks hindab Finantsinspektsioon regulaarselt pankade taristut ja sellega seonduvaid riske, protsesse ja turvameetmeid. 2019. aastal hindas Finantsinspektsioon üheksa Eestis tegutseva panga infosüsteemide elutsükleid ja kriitilisi taristuid ning nendega seonduvate riskide maandamist. Infotehnoloogiliste riskide määratlemine on Finantsinspektsiooni iga-aastane ja tavapärane tegevus.

Veel uudiseid