AS Koduliising sai krediidiasutuse tegevusloa

03.04.2019

Finantsinspektsioon andis täna ASile Koduliising üle Euroopa Keskpanga väljastatud krediidiasutuse tegevusloa otsuse. Äriühingu uueks nimeks krediidiasutusena saab Holm Bank AS.

Krediidiasutuse tegevusluba annab õiguse avalikkuselt kaasata hoiuseid ja muid tagasimaksmisele kuuluvaid rahalisi vahendeid. Klientide hoiustele rakendub Eesti hoiuste tagamise skeem.

Holm Bank ASi juhatuse esimees on Indrek Julge ning juhatuse liikmed Arne Veske ja Kerstin Loss. Nõukogu esimees on Kaido Veske ja nõukogu liikmed Kelly Veske, Reimo Hammerberg, Ruslan Mahhov, Pärt Kivaste.

Holm Bank ASis omavad olulist osalust Liisi Valdus OÜ ja Arne Veske.

Ühtlasi tunnistas Finantsinspektsioon kehtetuks ASile Koduliising 2017. aasta märtsis väljastatud krediidiandja tegevusloa.

Alates euroala ühtse pangandusjärelevalve loomisest 2014. aastal kuulub krediidiasutustele tegevuslubade väljastamine ja nende tühistamine ning pankades olulise osaluse omandamiseks nõusoleku andmine Euroopa Keskpanga ülesannete hulka. Eesti puhul teostab Euroopa Keskpank vastavad menetlused koostöös Finantsinspektsiooniga.

Kõik luba omavad krediidiasutused on toodud Finantsinspektsiooni veebilehel turuosaliste registris.

Veel uudiseid