Maksekeskus AS sai tegevusloa makse algatamise teenuse osutamiseks

20.05.2020

Finantsinspektsioon otsustas esmaspäeval, 18. mail, väljastada Maksekeskus AS-ile makseasutuse tegevusloa makse algatamise teenuse osutamiseks. 

Makseasutuse tegevusluba annab Maksekeskus AS-ile õiguse osutada makse algatamise teenust. Eelnevalt on Maksekeskus AS-ile väljastatud järgnevad tegevusload makseteenuste osutamiseks: maksetehingu täitmine, sealhulgas rahaliste vahendite ülekandmine makseteenuse pakkuja juures avatud maksekontole, maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse pakkuja kliendile antud laenuna ning võlaõigusseaduse § 709 lõikes 8 nimetatud makseinstrumentide väljastamine ja maksetehingute vastuvõtmine.

Maksekeskus AS juhatuse liikmed on Art Lukas ja Kaido Koort. Kõik tegevusluba omavad makseasutused on avaldatud Finantsinspektsiooni veebilehel turuosaliste registris.
 

Veel uudiseid