Monefit Estonia OÜ sai täiendava tegevusloa

09.07.2019

Finantsinspektsioon andis esmaspäeval, 8. juulil Monefit Estonia OÜ-le täiendava tegevusloa hüpoteekkrediidi andmiseks ja nõustamisteenuse osutamiseks.

Monefit Estonia OÜ-le on Finantsinspektsiooni juhatuse 16. märtsi 2016 otsusega väljastatud krediidiandja tegevusluba. Ettevõte esitas 17. jaanuaril 2019 Finantsinspektsioonile taotluse täiendava tegevusloa saamiseks, et tegutseda hüpoteekkrediidiandjana ning osutada nõustamisteenust.
 
Ettevõtte juhatuse liikmed on Tanel Lassik ja Tauri Jaanson ning otsese olulise osaluse omaja on Creditstar International OÜ.
 
Riigikogus 18. veebruaril 2015 vastu võetud seaduse põhjal allutati krediidiandjad ja -vahendajad Finantsinspektsiooni järelevalvele. Kõik tegevusluba omavad krediidivahendajad on avaldatud Finantsinspektsiooni veebilehel turuosaliste registris.

Veel uudiseid