Northern Horizon Capital AS sai täiendava tegevusloa alternatiivfondide valitsemiseks

24.06.2016

Finantsinspektsioon väljastas 23. mail Northern Horizon Capital ASile alternatiivfondi fondivalitseja tegevusloa. Selle loa alusel võib ettevõte valitseda alternatiivseid investeerimisfonde alternatiivfondi fondivalitsejate direktiivi tähenduses.

Varasem Northern Horizon Capital ASile väljastatud tegevusluba võimaldab ettevõttel valitseda ka eurofonde.

Fondivalitsejate nimekiri on avaldatud Finantsinspektsiooni veebilehel turuosaliste registris.

Veel uudiseid