AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus ühineb oma gruppi kuuluva Läti ettevõtjaga

05.11.2019

Finantsinspektsioon andis Lätis tegutsevale elukindlustusandjale Apdrošināšana akciju sabiedrība “SEB Dzīvības apdrošināšana´le“ loa ühinemiseks Eesti elukindlustusandjaga AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus ning Leedus tegutseva elukindlustusandjaga AB SEB gyvybės draudimas. 

Lisaks andis Finantsinspektsioon Apdrošināšana akciju sabiedrība “SEB Dzīvības apdrošināšana´le“  ja AS-ile SEB Elu- ja Pensionikindlustus loa AS-i SEB Elu- ja Pensionikindlustuse kindlustusportfelli Apdrošināšana akciju sabiedrība “SEB Dzīvības apdrošināšana´le“ üleandmiseks.

Kindlustusandjate ühinemisel lõpeb AS-i SEB Elu- ja Pensionikindlustus tegevusluba. Viimase tegevust jätkab Apdrošināšana akciju sabiedrība “SEB Dzīvības apdrošināšana Eestis asutatava filiaali kaudu.

Kindlustusvõtjate, kindlustatute ja soodustatud isikute jaoks tähendab muutus seda, et senise kindlustusandja asemel teenindab neid edaspidi Läti kindlustusandja Apdrošināšana akciju sabiedrība “SEB Dzīvības apdrošināšana“ Eesti filiaal.

Seaduses sätestatakse kindlustusandjate piirülese ühinemise tingimused, samuti väliskindlustusseltsi õigus Eesti filiaali kaudu siin sõlmida pensionilepinguid. Kapitalijärelevalvet Eestis asuva filiaali üle hakkab teostama Läti finantsjärelevalveasutus vastavalt Euroopa Liidu Solventsus II raamistikule. Seega kindlustusvõtjate, kindlustatute ja soodustatud isikute õigusi ja kohustusi mõjutab pärast ühinemist ka Läti õigusraamistik.

Apdrošināšana akciju sabiedrība “SEB Dzīvības apdrošināšana“ sai Finantsinspektsioonilt ühinemisloa ning Apdrošināšana akciju sabiedrība “SEB Dzīvības apdrošināšana“ ja AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus said Finantsinspektsioonilt kindlustusportfelli üleandmise loa 4. novembril 2019. 

Veel uudiseid