Tallinna Ringkonnakohus nõustus Finantsinspektsiooni otsusega mitte anda ASile Ateka Resource makseasutuse tegevusluba

03.02.2016

Tallinna Ringkonnakohus jättis 28. jaanuaril 2016 tehtud otsusega rahuldamata ASi Ateka Resource apellatsioonkaebuse Finantsinspektsiooni juhatuse 12. detsembri 2014 tehtud otsuse kohta mitte väljastada nimetatud ettevõttele makseasutuse tegevusluba.

Finantsinspektsioon keeldus 2014. aasta detsembris ASile Ateka Resource makseasutuse tegevusluba andmast, kuivõrd ettevõttel puudusid piisavad vahendid ja kogemused, mis on vajalikud järjepidevaks tegutsemiseks makseasutusena. Samuti ei pidanud Finantsinspektsioon taotleja juhatuse liikme Anton Geri ja nõukogu liikmete Sergei Kirillovi ja Sergej Golubovi ärialast reputatsiooni laitmatuks. Seda vaatamata asjaolule, et vastavad isikud olid varasemalt mõistetud kriminaalmenetluses õigeks kuritegeliku ühenduse organiseerimises, rahapesus, raamatupidamise kohustuse rikkumises, tegevusloata ja keelatud majandustegevusega tegelemises.

"Meie arvates ei peaks saama Eesti reguleeritud finantsturule isikud, kelle varasemad tegevused ei ole ausad ega usaldusväärsed ning kelle eelnev majandustegevus on põhjendatult kahtlusi tekitav," ütles Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler antud kohtuasja kommenteerides. "Töötame inspektsioonis igapäevaselt selle nimel, et meie finantssektor oleks usaldusväärne."

ASil Ateka Resource on õigus esitada Riigikohtule kassatsioon.

Veel uudiseid