Andres Kurgpõld

 

Andres Kurgpõld

05.08.1972 
vallaline
Keelteoskus: eesti, inglise, vene

Haridus ja kvalifikatsioon

 • Tartu Ülikool, majandusteaduskond, strateegiline juhtimine, Executive MBA (2013)
 • Tallinna Tehnikaülikool, majandusteaduskond, ärikorraldus, BA (1995)
 • Eesti Spordigümnaasium (1991)

Teenistuskäik

 • Finantsinspektsioon, juhatuse liige alates 2002
 • Eesti Pank, Pangainspektsiooni juhataja asetäitja (1999-2001)
 • Eesti Pank, Pangainspektsiooni juhataja kohusetäitja (1998-1999)
 • Eesti Pank, Pangainspektsioon, kohapealse järelvalve allosakond, finantsaudiitor (1995-1998)
 • AS Eesti Sotsiaalpank, ökonomist/vanemökonomist (1993-1995)

Täiendkoolitus

 • Mercuri International "Inimeste juhtimine" (2008-2012)
 • Stanfordi Ülikooli professor Jeffrey Pfeffer ja SAS Instituudi inimressursside direktor David Russo "Inimressursside juhtimine” (2008-2012)
 • Federal Reserve Bank of New York „Specialized Course of Banking Supervision” (2005-2007)
 • Inscape Baltic “Tipp-meeskonna arendusprogramm” (2005-2007)
 • Helvetia Balti Partnerid “Avalik esinemine” (2003-2004)
 • Danish FSA, Management and Leadership Seminar II (2003-2004)
 • Toronto Centre, Leadership Program (2003-2004)
 • Danish FSA, Integrated IT Systems and Market Surveillance Systems (2001-2002)
 • Danish FSA, Market Risk and Credit Risk Supervision Training (2001-2002)
 • Banca D`Italia, Banking Supervision in a Changing Environment (2001-2002)
 • JP Morgan, Risk Management (2001-2002)
 • Bank of Ireland, Treasury and Operations Risk Management (1999-2000)
 • USAID, Bank Supervision in a Global Environment (1999-200)

Osalus muudes organisatsioonides ja ekspertgruppides

 • Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRB)  tehniline nõuandekomitee alates 2011
 • Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) järelevalve nõukogu alates 2011
 • Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) järelevalvetegevuse alaline komitee alates 2011
 • Euroopa Keskpanga juurde loodud pangajärelevalve komitee (BSC) (2004-2010)
 • Euroopa Pangandusjärelevalve Komitee (CEBS) (2004-2010)
 • Groupe de Contact / CEBSi alamtöörühm (2002-2010)
 • Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Komitee (CEIOPS) (2005-2006)
 • Väärtpaberituru kutseliste osaliste, fondivalitsejate ja pensionivalitsejate tegevuslubade komisjon (2000-2001)
 • Tallinna Väärtpaberibörsi järelvalvekomisjon (1998-2001)