AS Redgate Capital

Andmed
Ärinimi
AS Redgate Capital
Registrikood
11532616
Aadress
Pärnu mnt 10, 10148 Tallinn
Telefon
+372 666 8200
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Faks
+372 628 2367
Aktsia- või osakapitali suurus
125 052.30
Kande tegemise kuupäev

Tegevusload

Luba: 4.1-1/32

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
4.1-1/32
Tegevusloaga piiritletud tegevus
1) väärtpaberiga seotud korralduse vastuvõtmine ja edastamine.
7) väärtpaberi pakkumise või emiteerimise korraldamine.
3) äriühingu nõustamine kapitali struktuuri, ettevõtlussektori strateegia või ka muus seesuguses küsimuses ning äriühingute ühinemise ja osaluse omandamisega seotud nõustamine ning nendega seotud teenused.

Luba: 4.1-1/7

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
4.1-1/7
Tegevusloaga piiritletud tegevus
2) väärtpaberiga seotud korralduse täitmine kliendi nimel või arvel
5) investeerimisnõustamine
1) väärtpaberite hoidmine ja haldamine kliendi jaoks ning nendega seotud tegevused, sealhulgas väärtpaberi ülekande- ja pandikorralduste, samuti muude finantstagatiste koormamisega seotud korralduste klientidelt vastuvõtmine, edastamine ja täitmine, välja arvatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 909/2014, lisa jao A punktis 2 nimetatud teenus
5) investeerimis- ja finantsanalüüsi või muu üldise soovituse koostamine või andmine seoses väärtpaberitehingutega
Olulist osalust omavad isikud
Nimi
REDGATE HOLDING OÜ
Osaluse suurus protsentides
100

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/93
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
Läti Vabariik

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/93
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
Leedu Vabariik

Finantsinstrumendid

  Investeermisteenused ja -tegevused Tugiteenused Aruandlusteenused
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 D1 D2 D3
Finantsinstrumendid C1
X
X     X  
 
    X  
X
  X          
C2
X
X     X  
 
    X  
X
  X          
C3
X
X     X  
 
    X  
X
  X          
C4                                      
C5                                      
C6                                      
C7                                      
C8                                      
C9                                      
C10                                      
C11                                      
Tabeli selgitus
Viimati muudetud: 03/02/2023 - 14:35