AIB Capital Markets plc (Lõpetanud piiriüleste teenuste osutamise)

Andmed
Ärinimi
AIB Capital Markets plc (Lõpetanud piiriüleste teenuste osutamise)
Riik
Iirimaa
Teenuste loetelu
Teenuste osutamise riik Teenuse nimetus
93/22
Lisa
A-jagu Teenused:
1(a) Ühe või mitme B-jaos loetletud finantsinstrumendiga seotud korralduse vastuvõtmine ja edastamine investorite nimel
1(a) Siirdväärtpaberid
4. Ettevõtjate nõustamine kapitali struktuuri, tööstusstrateegia ja muudes sellealastes küsimustes ning ettevõtjate ühinemise ja ostuga seotud nõustamine ja teenused
2. Kauplemine oma nimel mis tahes finantsinstrumendiga B-jaos loetletud instrumentidest
3. Investeeringuportfellide haldamine investorite antud volituste alusel, kliendikeskselt ja kedagi diskrimineerimata, juhul kui sellised investeeringuportfellid sisaldavad ühte või rohkemat B-jaos loetletud finantsinstrumentidest
B-jagu Instrumendid:
1(b) Ühisinvesteerimisettevõtjate osakud
2. Rahaturuinstrumendid
4. Tähtpäevaintressiga lepingud (Forward interest-rate agreement – FRA)
5. Intressimäära vahetuslepingud, valuuta- ning väärtpaberite ja võlakohustuste saldo vahetuslepingud
6. Lisa käesolevas jaos sisalduvate finantsinstrumentide ostu- ja müügioptsioonid, kaasa arvatud võrdväärsed sularahas makstavad instrumendid. See liik hõlmab eriti valuuta- ja intressioptsioone
C-jagu Kõrvalteenused
6. Ühe või mitme B-jaos loetletud finantsinstrumendi investeerimisega seotud nõustamine
Viimati muudetud: 03/02/2021 - 12:59