AS Tallink Grupp

Nimi AS Tallink Grupp
Emissioon Aktsiate avalik pakkumine
Prospekti registreerinud asutus Finantsinspektsioon
Prospekti registreerimise kuupäev 16.08.2021

Emitendi andmed

Emitendi nimi AS Tallink Grupp
Registrikood 10238429
Aadress Sadama 5, Tallinn 10111, Eesti
Emitendi veebileht www.tallink.com

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 4.3-4.9/3173
Prospekti registreerimise kuupäev 16.08.2021
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Lihtaktsia
Piiriülese pakkumise vastuvõttev liikmesriik Soome Vabariik
Pakkumise maht 31 484 455.88 eurot, ülemärkimisel kuni 34 632 901.28 eurot
Pakutavate väärtpaberite arv 66 988 204, ülemärkimisel kuni 73 687 024
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus 0.47 eurot
Pakkumise alguskuupäev 18.08.2021

Pakkumise lõppkuupäev

1.09.2021
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1129 artikkel 14a ja Lisa Va; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980